Visie

Als Fysio-, Manueel- en Mindfulness therapeut is mijn visie altijd de gehele persoon en zijn/haar functioneren in ogenschouw te nemen. Persoonlijke aandacht, hoge mate van kennis en kunde, rust en tijd staan binnen mijn behandelingen centraal. Ik herken wanneer een klacht snel en effectief middels een fysiotherapeutische of manuele behandeling verholpen kan worden, en wanneer een klacht een bredere en persoonlijkere benadering vereist, zodat iedereen ‘zorg op maat’ kan verwachten.